Tillgänglighet  

Startsida > Vår organisation

Om oss
Vår organisation
Värdegrund
Styrelse
Valberedning
Revisorer
Kontoret / Kontakt
Begreppet funktionsrätt
Medlemsorganisationer
Internationella funktionsrättsdagar
Rådet för funktionsrätt

Funktionsrätt Värmland är en samarbetsorganisation som består av en rad länstäckande funktionsrättsföreningar. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot Landstinget Värmland, Region Värmland och andra länstäckande myndigheter och i länsövergripande frågor. Idag är 35 länsföreningar inom fuktionsrättsrörelsen medlemmar i Funktionsrätt Värmland. Funktionsrätt Värmland är fristående från Funktionsrätt Sverige, men vi samarbetar med hela funktionsrättsrörelsen i Sverige. Funktionsrätt Värmlands beslutande forum är:

  • Årsmötet
  • ordförandemöten
  • styrelsen

Funktionsrätt Värmlands högsta beslutande organ är Årsmötet. Mellan årsmöten leds Funktionsrätt Sverige av styrelsen. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli.

Årsmötet

Årsmötet är Funktionsrätt Värmlands högsta beslutande organ. Ombud på årsmötet är medlemsorganisationernas ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden.

Ordförandemöte

Styrelsen kallar till ordförandemöten, minst 4 gånger per år. Ett ordförandemöte under hösten kallas Höstmöte och där beslutas om budget, ersättningar och verksamhetsplan för nästkommande år. Ombud på ordförandemöte är medlemsorganisationernas ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden.

Styrelsen

Styrelsen är Funktionsrätt Värmlands verkställande och beredande organ. Den ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Värmlands förvaltning, ekonomi och verksamhet. Styrelsen leder Funktionsrätt Värmlands löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter, tre ersättare och ordförande. Den är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.