Tillgänglighet  

Startsida > Om oss

Om oss
Vår organisation
Värdegrund
Styrelse
Valberedning
Revisorer
Kontoret / Kontakt
Begreppet funktionsrätt
Medlemsorganisationer
Internationella funktionsrättsdagar
Rådet för funktionsrätt

Funktionsrätt Värmlands vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten (och med staten menas myndigheter på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt) har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft Vi, Funktionsrätt Värmland, är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politisk Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Värmland och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.