Tillgänglighet  

Startsida > Startsidan

 

Välkommen till Funktionsrätt Värmland
 

Funktionsrätt Värmland är en samarbetsorganisation för 40 funktionsrättsföreningar på länsnivå som tillsammans representerar cirka 12 000 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Funktionsrätt Värmland arbetar för att personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Värmland ska ges möjlighet till ett liv på lika villkor och med samma möjligheter som alla andra i Värmland.

 

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Aktuellt


UPPROP: Öppna den nationella hjälplinjen och rädda liv!

Varje år tar 1500 människor självmord och minst 15 000 försöker. Trots situationen saknas idag en fungerande stödfunktion till människor i kris och deras anhöriga. Den tidigare uppskattade nationella hjälplinjen som hade i uppdrag att stötta just denna målgrupp lades ner i januari 2020. Därför medverkar Funktionsrätt i ett upprop tillsammans med NSPH och Suicide Zero, för att återupprätta en nationell hjälplinje.Uppropet består av en debattartikel i Aftonbladet från den 24 februari och namninsamling till tjänstermän och beslutsfattare.

Hjälp oss att sprida detta upprop!
Läs debattartikel i Aftonbladet!
Skriv under vår namninsamling.

 

Funktionsrätt Sverige lanserar en ny patientföreträdarutbildning för våren 2023

En patientföreträdare är en person som representerar en större grupp patienter för att förbättra hälso- och sjukvården. Målet med utbildningen är att få fler och kunnigare patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt eller en patientgrupp på nationell, regional och lokal nivå.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är medlem eller aktiv i en patientorganisation, i något av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, närstående eller samverkanspartner, men även till dig som är allmänt intresserad av företrädarrollen.

Utbildningen är planerad till tidig vår 2023.
För mer information om utbildningens samt kontaktuppgifter till utbildningsansvarig, klicka här

 

Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden som fokuserar på att att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Projektets mål är att lägga grunden till en rikstäckande Funktionsrättsbyrå som erbjuder rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning.

Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskilt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 

Lär mer om Funktionsrättsbyråns rådgivning och öppettider här>>

 

God och Nära vård (Det aktuella begreppet är Nära vård)

- en omställning inom sjukvården i hela landet. En förflyttning från sjukhus till primärvård (Vårdcentaler och öppenvårdsmottagningar inom sjukhuset bl a) På regionens hemsida finns mycket inormation om detta arbete.
Läs om nära vård här

Vill du lära mer om Personcentrerad Vård, Centrum för Personcentrerad Vård i Göteborg har mycket på sin hemsida. Klicka här

 Rapporten Respekt för Rättigheter kan laddas ner som pdf https://funktionsratt.se/material/respekt-for-rattigheter-civilsamhallets-rapport/

Länkar till program att lyssna till och skrifter att läsa :
  (Klicka på det kursiverade och läs mer)

Funktionsrätt  Scrolla ner till kalendern och läs mer om olika seminarier man kan anmäla sig till

Funktionsrätts Youtube kanal Här kan du se alla Funktionsrätt Sveriges olika inspelningar.

MFD  Myndigheten för Delaktighet, här finns en mängd bra resurser att ta del av.

Rätt från Början  Information, korta filmer och annat om universell utformning

Länsstyrelsen  En skrift om ett rättighetsbaserat arbetssätt, MR (mänskliga rättigheter)

www.vardhandboken.se
Ett tips på intressant kunskapsplats på nätet, 120 olika ämnen från provtagning till bemötande....
Sveriges Regioner och kommuner står bakom denna plats.

 

Funktionsrättskalender