Tillgänglighet  

Startsida > Startsidan

 

Välkommen till Funktionsrätt Värmland
 

Funktionsrätt Värmland är en samarbetsorganisation för 40 funktionsrättsföreningar på länsnivå som tillsammans representerar cirka 12 000 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Funktionsrätt Värmland arbetar för att personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Värmland ska ges möjlighet till ett liv på lika villkor och med samma möjligheter som alla andra i Värmland.

 

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Aktuellt


Nya funktionärsutbildningar för 2023

Tack vare vårt samarbete med ABF Värmland har våra medlemsföreningar möjlighet att skicka sina gamla och nya funktionärer på kurser inom allt inom föreningskunskap. Det finns kurser för den som vill bli en bättre ordförande, sekreterare, kassör, valberedare eller verksamhetsrevisor. ABF kan också skräddarsy kurser efter föreningens behov.
Läs mer
 

Funktionsrätt Sverige lanserar en ny patientföreträdarutbildning för våren 2023

En patientföreträdare är en person som representerar en större grupp patienter för att förbättra hälso- och sjukvården. Målet med utbildningen är att få fler och kunnigare patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt eller en patientgrupp på nationell, regional och lokal nivå.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är medlem eller aktiv i en patientorganisation, i något av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, närstående eller samverkanspartner, men även till dig som är allmänt intresserad av företrädarrollen.

Utbildningen är planerad till tidig vår 2023.
För mer information om utbildningens samt kontaktuppgifter till utbildningsansvarig, klicka här

 

Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden som fokuserar på att att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Projektets mål är att lägga grunden till en rikstäckande Funktionsrättsbyrå som erbjuder rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning.

Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskilt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 

Lär mer om Funktionsrättsbyråns rådgivning och öppettider här>>

 

Kunskapsinhämtning

Rapporten Respekt för Rättigheter kan laddas ner som pdf https://funktionsratt.se/material/respekt-for-rattigheter-civilsamhallets-rapport/

Funktionsrätt  Scrolla ner till kalendern och läs mer om olika seminarier man kan anmäla sig till

Funktionsrätts Youtube kanal Här kan du se alla Funktionsrätt Sveriges olika inspelningar.

MFD  Myndigheten för Delaktighet, här finns en mängd bra resurser att ta del av.

Rätt från Början  Information, korta filmer och annat om universell utformning

Länsstyrelsen  En skrift om ett rättighetsbaserat arbetssätt, MR (mänskliga rättigheter)

www.vardhandboken.se
Ett tips på intressant kunskapsplats på nätet, 120 olika ämnen från provtagning till bemötande....
Sveriges Regioner och kommuner står bakom denna plats.

 

Funktionsrättskalender