Tillgänglighet  

Startsida > Gåvor och Testamenten

Gåvor och testamenten
Information om våra gåvor och testamenten
Att tänka på vid ansökan
Ansökningsblankett

Gåvor och Testamenten
 

Funktionsrätt Värmland förvaltar ett antal Gåvor och Testamenten från vilka
man kan ansöka om bidrag för olika ändamål. Gåvogivarna har formulerat
ändamålen och vilken målgrupp deras gåva gäller.

Flera av gåvorna prioriterar barn och unga med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Andra prioriterar rörelsenedsättning och/eller ”andra svåra handikapp”
(gammal text för svåra funktionsnedsättningar).
Vi har en enbart för personer boende i Grava Församling utanför Karlstad.
Några har regeln att man ska vara medlem i en av våra medlemsföreningar,
två att man ska vara skriven i Värmland.

 

Till ansökan krävs intyg på diagnos och intyg på behov.

 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

 

Förstagångssökare prioriteras om ansökningarna i övrigt är likartade.

 

Frågor besvaras av Förste ombudsman Stefan Sjökvist
Telefon: 054-224 43 21
E-post: fonder@funktionsrattvarmlands.se

 

Dokument att ladda ner:

Information om våra gåvor och testamenten i PDF

Att tänka på vid ansökan

Ansökningsblankett i PDF