Tillgänglighet  

Startsida > Rådet för Funktionsrätt

Rådet för Funktionsrätt är ett samverkansråd mellan politisk ledning för Region Värmland och  Funktionsrätt Värmlands styresle.

I rådet samverkar man om övergripande frågor rörande hälso- och sjukvårdsfrågor, kollektivtrafik, kultur/fritid/bildning och reigonal utveckling, allt utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I Rådet 2021 sitter:

Funktionsrätt Värmlands Styrelse:
ordf Monica Ekström
Malin Rahm
Lena Pettersson
Jonny Lindquist
Siv Skyllberg
Tova Sjödin
Kent Wallin
 

Från Region Värmland:
Eva Julin Dombrowe (L) rådets ordförande
Jesper Johansson (MP)
Mats Sandström (S)
Ola Persson (C)
Ulric Andersson (S)