Tillgänglighet  

Startsida > Kalender > Utvecklingsgrupp för Funktionsrätt.

Utvecklingsgrupp för Funktionsrätt.

Tid och plats
Tid: 2023-11-27 09:00 - 00:00
Plats: Centralsjukhuset i Karlstad

Utvecklingsgruppen för funktionsrätt arbetar för utveckling och god kvalitet av hälso- och sjukvård, rådgivning, annat personligt stöd och för att sprida kunskap om området funktionsrätt.

I utvecklingsgruppen ingår representanter från berörda områden inom hälso- och sjukvården och gruppen leds av funktionsrättstrateg och LSS-handläggare samt Funktionsrätt Värmlands ombudsman. Utvecklingsgruppen har övergripande strategiskt samordningsansvar för område funktionsrätt i Region Värmland och ansvarar för att kvalitets- och förbättringsaspekter uppmärksammas. Gruppen ska också bidra till ökade kunskaper om område funktionsrätt inom hela hälso- och sjukvården.