Tillgänglighet  

Startsida > Kalender > Rådet för Funktionsrätt

Rådet för Funktionsrätt

Tid och plats
Tid: 2023-09-28 09:30 - 00:00
Plats: Funktionsrätt Värmland, Södra Kyrkogatan 11,Karlstad

Ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vilka är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Politiker

 • Elisabeth Björk (V) Ordförande i Rådet för funktionsrätt
 • Åsa Johansson (S)
 • Daniel Schützer (S)
 • Sara Kihlström (KD)
 • Sara Gunnarsson (L)

Funktionsrätt Värmland

 • Monica Ekström, ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Stefan Sjökvist, vice ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Lena Pettersson
 • Kent Wallin
 • Bertil Nilsson
 • Helena Jonasson
 • Helena Pettersson
 • Barbro Boomsma, ombudsman i Funktionsrätt Värmland

Tjänstepersoner från Region Värmland

 • Peter Bäckstrand, Regiondirektör
 • Annelie Lindström, Funktionsrättsstrateg
 • Leif Andersson, sekreterare

Adjungerade:

 • Emma Lindh, praktikant Funktionsrätt Värmland
 • Kenneth Henningsson, Synskadades Riksförbund Värmland