Tillgänglighet  

Startsida > Rådet för Funktionsrätt

Rådet för Funktionsrätt är ett samverkansråd mellan politisk ledning för Region Värmland och valda representanter från Funktionsrätt Värmland och styrelseordförande i Funktionsrätt Värmland.

I rådet samverkar man om övergripande frågor, tidigare var det hälso- och sjukvårdsfrågor, nu när Region Värmland bildats tillkommer frågor om  tex kollektivtrafik, kultur/fritid/bildning och reigonal utveckling, allt utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I Rådet 2020 sitter:

Från Funktionsrätt Värmland:
ordf Monica Ekström
Ingalill Bjöörn
Lena Pettersson
Matilde Konglevoll
Micael Karlsson
Siv Skyllberg
Jonny Lindquist

Från Region Värmland:
Eva Julin Dombrowe (L) rådets ordförande
Jesper Johansson (MP)
Mats Sandström (S)
Ola Persson (C)
Ulric Andersson (S)