Tillgänglighet  

Startsida > Startsidan

 

Den digitala världen är här för att stanna.
Och för att det ska bli så bra som möjligt vill vi hjälpa till att utbilda våra medlemsföreningar och de lokala Funktionsrättsföreningarna i kommunerna i Värmland.

Vi erbjuder  kurser i verktygen Zoom och Teams. Både nybörjarkurser och för de som varit med lite mer redan i det digitala.

Vi erbjuder också genomgångar av våra konferenslokalers utrustning för digitala möten.

Detta gör vi i samverkan med Vuxenskolan och med bidrag som vi erhållit från Region Värmland

Kontakta ombudsman Barbro Boomsma för mer information.

Tel: 054-224 4321 eller barbro.boomsma@funktionsrattvarmland.se

 

Kurserna börjar till hösten men anmäl intresse redan nu så planerar vi med kursstart slutet augusti för de första grupperna! vi startar kurser allt eftersom vi får in deltagare.

1. Nybörjarkurs i digitala möten via Zoom, 3 x 2 tim 15 min. Kurslokal Funktionsrätt Värmlands kansli.

2. Nybörjarkurs i digitala möten via Zoom, 3 x 2 tim 15 min. Kursen sker digitalt.

3. Kurs i formella möten, t ex årsmöten. 1-2 kurstillfällen. Förkunskaper: lite om digitala möten. Kursen sker digitalt.

4. Genomgång av våra konferenssalar med den utrustning som finns där för digitala möten, visa film eller annat på TV-skärm från dator. Man har med sin egen/föreningens dator och får prova att koppla upp och se så att allt fungerar i båda salarna. 1 kurstillfälle.

Alla kurser sker i små grupper, 3-4 deltagare. Kurs 1-3 i samverkan med Vuxenskolan och kurs 4 i samverkan med Ingvar Nilsson, Region Värmland (de installerade våra anläggningar)

Anmäl intresse genom att maila följande uppgifter till Barbro Boomsma.
Anmälan är inte bindande utan vi kommer att skicka ut konkreta förslag på tider varefter man gör sin definitiva anmälan.

Namn
Förening
Mobilnummer
E-postadress
Vilken kurs 1-4
När man kan delta dagtid, kvällstid eller båda.

Kontakta oss

Kontakta oss

God och Nära vård - en omställning inom sjukvården i hela landet. En förflyttning från sjukhus till primärvård (Vårdcentaler och öppenvårdsmottagningar inom sjukhuset bl a) På regionens hemsida finns mycket inormation om detta arbete.
Läs om god och nära vård här

Vill du lära mer om Personcentrerad Vård, Centrum för Personcentrerad Vård i Göteborg har mycket på sin hemsida. Klicka här

 

 Rapporten Respekt för Rättigheter kan laddas ner som pdf https://funktionsratt.se/material/respekt-for-rattigheter-civilsamhallets-rapport/

Seminarier som man kan anmäla sig till och skrifter att läsa :
  (Klicka på det kursiverade och läs mer)

Funktionsrätt  Scrolla ner till kalendern och läs mer. Här finns även länk till Funktionsrätts Youtube kanal där man kan se olika seminarier i efterhand.

MFD 

Rätt från Början  Information, korta filmer och annat om universell utformning

Länsstyrelsen  En skrift om ett rättighetsbaserat arbetssätt, MR (mänskliga rättigheter)

www.vardhandboken.se
Ett tips på intressant kunskapsplats på nätet, 120 olika ämnen från provtagning till bemötande....
Sveriges Regioner och kommuner står bakom denna plats.

 

Funktionsrättskalender

Se hela kalendern

Medlemsorganisationernas öppna arrangemang

Se hela kalendern