Tillgänglighet  

Startsida > Startsidan

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige om Regeringen nu presenterar en lagrådsremiss inrättandet av ett institut för Mänskliga Rättigheter.  Läs mer här

 

Funktionsrätt Värmland har

- svarat på remiss om färdtjänst och sjukresor. 

- har erhållit särskilda medel från Region för projekt för konsekvenserna av Coronapandemin. I detta projekt kommer Funktionsrätt anordna ubidlningar i digitala plattformar. Målet är att alla medlemsföreningar ska känna sig bekväma med att sedan kunna arrangera digitala träffar av olika slag. De första kommer förhoppningsvis igång under februari/början av mars.

 

 Rapporten Respekt för Rättigheter kan laddas ner som pdf https://funktionsratt.se/material/respekt-for-rattigheter-civilsamhallets-rapport/

Seminarier som man kan anmäla sig till och skrifter att läsa :
  (Klicka på det kursiverade och läs mer)

Funktionsrätt  Scrolla ner till kalendern och läs mer.

MFD  skrolla ner till evenemang och läs mer

Rätt från Början  Information, korta filmer och annat om universell utformning

Länsstyrelsen  En skrift om ett rättighetsbaserat arbetssätt, MR (mänskliga rättighetwer)

www.vardhandboken.se
Ett tips på intressant kunskapsplats på nätet, 120 olika ämnen från provtagning till bemötande....
Sveriges Regioner och kommuner står bakom denna plats.

 

Funktionsrättskalender

17 april 2021
Funktionsrätt Värmlands årsmöte
Årsmöte kommer att hållas denna dag. Kallels...
17 april 2021
Konstituerande möte för den nya styrelsen
I anslutning till årsmötet kommer ett konstituer...
10 maj 2021
Ordförandemöte
Ordförandemöte kommer att hållas. På vilket...

Se hela kalendern

Medlemsorganisationernas öppna arrangemang

Se hela kalendern