Tillgänglighet  

Startsida > Startsidan

 

Den digitala världen är här för att stanna.
Och för att det ska bli så bra som möjligt vill vi hjälpa till att utbilda våra medlemsföreningar och de lokala Funktionsrättsföreningarna i kommunerna i Värmland.

Vi erbjuder  kurser i verktygen Zoom och Teams. Små grupper, 3-5 deltagare i varje grupp, så alla hinner få den hjälp man behöver.

Detta gör vi i samverkan med Vuxenskolan och med bidrag som vi erhållit från Region Värmland

Kontakta ombudsman Barbro Boomsma för mer information.
Tel: 054-224 4321 eller barbro.boomsma@funktionsrattvarmland.se

Kurserna börjar i oktober och november, varje kurs är 3 gånger under tre veckor. läs mer under kalender, där finns alla kurser med alla datum och klockslag.

Kurs 1 och 2
Första kurstillfället är i våra lokaler så man har läraren på plats för att komma igång. de två andra tillfällen är helt digitala och man sitter hemma och är med på kursen

kurs 3-6 är helt digitala.
3 och 4 går under v. 43-45 och kurserna 5 och 6 ges under v. 46-49.

Vi erbjuder också genomgång av våra konferenslokaler och den digitala utrustning vi har där. 

Dessutom erbjuder vi:
Genomgång av våra konferenssalar med den utrustning som finns där för digitala möten, visa film eller annat på TV-skärm från dator. Man har med sin egen/föreningens dator och får prova att koppla upp och se så att allt fungerar i båda salarna. 1 kurstillfälle.

 

Kontakta oss

Kontakta oss

God och Nära vård - en omställning inom sjukvården i hela landet. En förflyttning från sjukhus till primärvård (Vårdcentaler och öppenvårdsmottagningar inom sjukhuset bl a) På regionens hemsida finns mycket inormation om detta arbete.
Läs om god och nära vård här

Vill du lära mer om Personcentrerad Vård, Centrum för Personcentrerad Vård i Göteborg har mycket på sin hemsida. Klicka här

 

 Rapporten Respekt för Rättigheter kan laddas ner som pdf https://funktionsratt.se/material/respekt-for-rattigheter-civilsamhallets-rapport/

Seminarier som man kan anmäla sig till och skrifter att läsa :
  (Klicka på det kursiverade och läs mer)

Funktionsrätt  Scrolla ner till kalendern och läs mer. Här finns även länk till Funktionsrätts Youtube kanal där man kan se olika seminarier i efterhand.

MFD 

Rätt från Början  Information, korta filmer och annat om universell utformning

Länsstyrelsen  En skrift om ett rättighetsbaserat arbetssätt, MR (mänskliga rättigheter)

www.vardhandboken.se
Ett tips på intressant kunskapsplats på nätet, 120 olika ämnen från provtagning till bemötande....
Sveriges Regioner och kommuner står bakom denna plats.

 

Funktionsrättskalender

23 oktober 2021
Kurs, nr 1, Digitala möten genom verktyget ZOOM
Funktionsrätt erbjuder alla föreningar som är m...
25 oktober 2021
Kurs, nr 3, Digitala möten genom verktyget ZOOM
Funktionsrätt erbjuder alla föreningar som är m...
28 oktober 2021
Kurs nr 4, Digitala möten genom verktyget ZOOM
Funktionsrätt erbjuder alla föreningar som är m...

Se hela kalendern

Medlemsorganisationernas öppna arrangemang

Se hela kalendern