Tillgänglighet  

Startsida > Kalender

Funktionsrättskalender

14 oktober 2020
Flerlänsmöte tillsammans med Funktionsrätt Sverige
Repr från styrelsen och ombudsman är i Stockholm...
24 oktober 2020
Funktionsrätt Värmlands Planeringsdag
Funktionsrätts styrelsen och ordförandemöte tr...
17 november 2020
AU-möte
Funktionsrätt Värmlands AU träffas - återkomme...
23 november 2020
HÖSTMÖTE
Funktionsrätt Värmlands Ordförandemöte håller...
6 december 2020
Julbord för Funktionsrätts styrelse och personal
Varje år träffas Funktionsrätt Värmlands styre...
7 december 2020
Funktionsrätt Värmland styrelsemöte heldag
Heldags möte för styrelsen Kallelse och handl...

Medlemsorganisationernas öppna arrangemang