Tillgänglighet  

Startsida > Kalender > MÖTESDAG för anhöriga

MÖTESDAG för anhöriga

Tid och plats
Tid: 2019-10-05 09:00
Plats: Wärmlands Museum, Karlstad

Mötesdag 2019 - Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Tid: Lördag 5 oktober 09.00 - 16.30

Plats: Värmlands museum, Karlstad

Du är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten.

Avgift: 200 kr per person. Ingår, hela programmet, kaffe och lunch. (Personal från kommun och region betalar 350 kr inkl moms)

klicka här för länk till anmälan 

09.00-09.45 Registrering och fika

09.45-10.00 Inledning

10.00 - 11.00 Ett annat sätt att tänka - Hur kan vi underlätta vardagen för våra närstående med autism- Jill Rpgjeden, har själv Asperger och är förälder

11.20 - 11.50 Skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv. Maria och Christian Persman föräldrar med också spec.pedagog och skolledare berattar sina erfarenheter.

11.50 - 12.20  Projekt Vuxensyskon. Bräcke Diakoni presenterar projektet där man tagit del av vuxna syskons berättelser och med deras hjälp skapat metoder för ökad självkännedom och hanterbarhet.

12.20 - 13.30 Lunch

13.30-14.30 Hur kan vi som funktisfamilj skapa förutsättningar för ett gott liv? Anna Pella och Lotta Frecon, mammor till barn med funktionsnesättning. De reflekterar över vilka utmaningar som kan finnas och vad du som anhörig kan göra för att skapa förutsättningar för ett gott liv för hela familjen.

14.30-15.00 fika

15.00 - 16.30 Varför pratade vi aldrig om att pappa hade en psykisk sjukdom? Hasse Bronthén, komiker, skådespelare berättar om sina erfarenhet av att växa upp med en pappa som hade bipolär sjukdom.